Verspreid over onze planeet zijn verschillende zogenaamde monarchieën terug te vinden. Het betreft hier landen die een monarch aan het hoofd hebben staan. Ook voor ons eigen België geldt uiteraard dat we beschikken over ons eigen koningshuis. Voor heel wat mensen geldt echter dat ze zich echter niet goed bewust zijn van de geschiedenis van ons koningshuis. Geldt dat ook voor jou, maar zou je graag je kennis op dit vlak even grondig bij willen schaven? Blijf dan vooral zeker verder lezen!

Het ontstaan van de monarchie België

De jaren 1830 en 1831 zijn twee uitermate belangrijke jaren geweest voor België. In 1830 werd ons land een onafhankelijke staat. Een jaar later werd de Belgische monarchie opgericht. Op 21 juli van het jaar 1831 was het Prins Leopold van Saksen-Coburg-Gotha die de eed aflegde als eerste koning van het land België. Het is dan ook omwille van deze reden dat Leopold I wordt bestempeld als de zogenaamde koning-stichter van België.

Voor Leopold I geldt dat hij over de moeilijke taak beschikte om België een sterke, stevige staat te maken. Daar slaagde hij eigenlijk wonderwel in. Op een zeker ogenblik trouwde de vorst met Louise-Marie van Orléans. Het is ook aan deze koning dat we de eerste spoorlijn op ons Europese continent te danken hebben. Deze spoorlijn werd ingewijd in het jaar 1835 en vormde een verbinding tussen Brussel en Mechelen. Koning Leopold I stierf uiteindelijk op 75-jarige leeftijd op 10 december van het jaar 1865.

Koning Leopold II, de koning-bouwer van België

Koning Leopold II volgde op amper 30-jarige leeftijd zijn vader op. Hij zou uiteindelijk vier kinderen krijgen samen met zijn echtgenote Marie-Henriette van Oostenrijk. In de volksmond evenals binnen het Belgische koningshuis wordt er vaak naar Leopold II verwezen als zijnde de koning-bouwer. Dat is het gevolg van het feit dat veel bekende bouwwerken van zijn hand afkomstig zijn. Denk hierbij onder meer aan:

  • De Koninklijke Serres van Laken;
  • Een gigantische tropische plantentuin;
  • Het Jubelpark dat in Brussel is terug te vinden;
  • Het Park van Tervuren;

Koning Leopold II stond erom bekend over een grote passie te beschikken voor ontdekkingen. Hij stierf uiteindelijk op 1909. Hij zou worden opgevolgd door Koning Albert I welke de neef was van Koning Leopold II. Het was deze koning die uiteindelijk verantwoordelijk was voor het begeleiden van België tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Koning Albert I, een zeer belangrijke vorst voor België

Er zijn verschillende redenen aan te halen waarom Koning Albert I een uiterst belangrijke rol heeft gespeeld voor België evenals voor het Belgische koningshuis. Niet alleen voerde hij het bevel over het Belgische leger (ook op het terrein) ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, daarnaast voerde hij ook enkele zeer belangrijke hervormingen door in ons land. Zo kwam de invoering van het algemeen stemrecht er onder zijn bewind net als de gelijkheid van de twee landstalen. De koning stierf op 17 februari 1934 nadat hij een dodelijke val maakte tijdens een beklimming van de rotsen in Marche-les-Dames.

Koning Leopold III en Prins Karel

In 1934 mocht Prins Leopold zich officieel Koning Leopold III van België noemen. Prinses Astrid van Zweden werd vervolgens automatisch koningin van ons land, maar helaas overleed de koningin reeds in het jaar 1935 toen er in Zwitserland een auto-ongeluk plaatsvond. Ondanks haar neutrale status koos Duitsland er tijdens de Tweede Wereldoorlog toch voor om België binnen te vallen. In 1944 werden de koning en diens familie gevangengenomen en naar Duitsland en Oostenrijk gebracht. Toen Koning Leopold III vrij werd gelaten in 1945 verzette een groot deel van de bevolking zich tegen diens terugkeer.

Uiteindelijk zou Prins Karel, de broer van Leopold III het Regentschap van het Koninkrijk verzekeren van 1944 tot 1950. Er werden tijdens deze periode voor de Belgische monarchie enkele zeer belangrijke stappen gezet. Niet alleen kwam er bijvoorbeeld het stemrecht voor vrouwen, daarnaast ontstond onder zijn bewind in het jaar 1948 ook de sociale zekerheid. Prins Karel kwam uiteindelijk in hetzelfde jaar te sterven als zijn broer, namelijk in 1983. Zijn opvolger werd Koning Boudewijn.

Het koningshuis van België tot op de dag van vandaag

In 1951 werd Boudewijn Koning van België. Dit gebeurde reeds op amper 21-jarige leeftijd. Het land zou zich op deze manier opmaken voor een lange periode onder dezelfde vorst. Onder zijn koningschap trad België onder meer toe tot de Europese Economische Gemeenschap wat de voorganger was van de Europese Unie. Boudewijn overleed in het jaar 2014 en werd opgevolgd door diens broer Koning Albert II. Hij trouwde in het jaar 1959 met Donna Paola Ruffo di Calabria, een prinses van Italiaanse afkomst. Gedurende maar liefst 31 jaar leidde Koning Albert II tientallen van economische zendingen voor ons land. Op 21 juli 2013 werd zijn zoon, Filip de nieuwe koning van België. Hij is tot op moment van schrijven de leider van ons koningshuis, uiteraard samen met koningin Mathilde d’Udekem d’Acoz.